KĨ NĂNG MỀM CHO MẦM NON


*Chủ đề mục tiêu số 1:
TÔI LÀ AI VÀ TÔI LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ
BUỔI 1 :
            Hoạt động:
- Làm quen với giảng viên
- Tôi là ai “thân thể tôi là của tôi”
Kết quả mong muốn đạt được :
            Nhớ được tên giảng viên và biết có ý thức tự bảo vệ bản thân khỏi người lạ
Buổi 2:
            Hoạt động :

 • Ôn lại bài về thân thể của tôi
 • Hoạt động chính : bàn tay em làm được những gì

Kết quả mong muốn đạt được :

 • Nhận biết được mình có thể làm những gì

***********************************************************************
    
*Chủ đề mục tiêu số 2:
PHÂN BIỆT VIỆC TỐT XẤU
BUỔI 1 :
            Hoạt động:
- Nhận biết việc tốt xấu qua hình ảnh và tranh
Kết quả mong muốn đạt được :

 • Phân biệt được hành động tốt và xấu

Buổi 2:
            Hoạt động :

 • Ôn lại bài về tốt xấu
 • Hoạt động chính : khi nào nói cảm ơn và khiAnchor nào nói xin lỗi

 
Kết quả mong muốn đạt được :

 • Biết tự động nói cảm ơn và xin lỗi

************************************************************************
 
*Chủ đề mục tiêu số 3:
Chuẩn bị kĩ năng đi dã ngoại
BUỔI 1 :
            Hoạt động:
- Những điều nhỏ nhất khi đi dã ngoại
- tình huống và sử lý
- hành trang
Kết quả mong muốn đạt được :

 • Thiết lập hành trang

Buổi 2:
            Hoạt động :

 • ĐI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Kết quả mong muốn đạt được :

 • GIÚP CÁC BẠN NHỎ CÓ HỨNG THÚ VỀ KHÓA HỌC

 
************************************************************************
 
*Chủ đề mục tiêu số 4:
EM VÀ GIA ĐÌNH
BUỔI 1 :
            Hoạt động:
- Bài học về yêu thương
- điều mà bố mẹ làm cho em
Kết quả mong muốn đạt được :
                        Khơi gợi lên rằng mình yêu bố mẹ và mình cần phải là gì cho bố mẹ
Buổi 2:
            Hoạt động :

 • Em làm được gì cho bố mẹ
 • Hoạt động chính : học gấp quần áo

Kết quả mong muốn đạt được :

 • Có thể tự giác gấp quần áo của bản thân

************************************************************************